Grenimelur 13, 107 Reykjavík

4 Herbergja, 101 m2 Tví/Þrí/Fjórbýli, Verð:56.900.000 KR.

Eignin er seld og er í fjármögnunarferli. Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir til sölu virkilega fallega og þó nokkuð endurnýjaða 101,0 fermetra 4ra herbergja efri hæð með sérinngang á þessum vinsæla og eftirsótta stað við Grenimel í Vesturbæ Reykjavíkur. Sér hellulagt bílastæði á lóð fylgir þessari íbúð.  Búið er að endurnýja m.a. eldhús að hluta, baðherbergi, gólfefni að hluta, raflagnir og töflu ásamt skólp- og drenlögnum. Að utan er nýlega búið að steina allt húsið uppá nýtt og flota tröppur og setja hitalögn í þær.  Nánari lýsing:  Forstofa: flísalögð og steyptur dúklagður stigi uppá efri hæð. Stigapallur: með hengi, dúkur á gólfi. Hol: með fiskibeina eikarparketi. Eldhús: ...

Kötlufell 11, 111 Reykjavík

2 Herbergja, 64.4 m2 Fjölbýlishús, Verð:27.900.000 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir til sölu fallega 64,4 fermetra 2ja herbergja íbúð á fyrstu hæð við Kötlufell 11 í Breiðholti. Húsið hefur verið þó nokkuð endurnýjað að utan á síðastliðnum árum m.a. klætt allt með álklæðningu og skipt um alla glugga og gler. Þak var endurnýjað í sumar. Íbúðin hefur verið stækkuð um ca. 5 fermetra en byggt var yfir svalir og tekinn niður veggur sem skildi að stofu og svalir (er ekki inn í fm tölu íbúðarinnar). Sérafnot eru af lóð jafnbreiðri íbúð og 4 metra útfrá húsvegg. Nánari lýsing: Anddyri: með hengi, dúkur á gólfi. Baðherbergi: flísalagt að hluta, baðkar m/sturtu, ...

Ásholt 6, 105 Reykjavík

5 Herbergja, 132.6 m2 Raðhús, Verð:69.900.000 KR.

Fyrirhugað opið hús í dag fellur niður. Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir til sölu virkilega fallegt, bjart og vel skipulagt 139,8 fermetra raðhús á tveimur hæðum við Ásholt 6 í Reykjavík auk tveggja sér bílastæða í lokaðri og upphitaðri bílageymslu.  Lyfta gengur upp úr bílskýli og upp í sameiginlegan fallegan garð á milli húsanna. Eignirnar við Ásholt eru byggðar í hring og inni í miðju er mjög fallegur sameiginlegur lokaður garður með leiktækjum fyrir börn, fallegum gróðri, lýsingu og sameiginlegri viðarverönd.  Sameign hússins er í góðu ástandi og virkilega snyrtileg.  Aðkoma að bílageymslu er frá Laugavegi en aðkoma að húsinu er bæði ...

Sólvallagata 32A, 101 Reykjavík

7 Herbergja, 118 m2 Tví/Þrí/Fjórbýli, Verð:67.900.000 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir afar fallega og mikið endurnýjaða 6-7 herbergja 118,0 fermetra íbúð á tveimur hæðum í fallegu og nýlega steinuðu fjórbýlishúsi við Sólvallagötu í Reykjavík. Stórt geymsluris er yfir efri hæð, vestursvalir og sérinngangur. Að sögn eiganda er eignin um 10 fermetrum stærri en samkvæmt skráningu í fasteignaskrá. Húsið lítur vel út og var endursteinað árið 2015. Gluggar og gler var endurnýjað fyrir 4 árum og horngluggar fyrir u.þ.b. 15 árum. Þak var endurnýjað fyrir um 20 árum og málað fyrir 7 árum síðan. Auk þess voru klóaklagnir undir húsi endurnýjaðar fyrir um 10 árum síðan ásamt því ...

Grjótasel 7, 109 Reykjavík

10 Herbergja, 291.6 m2 Einbýlishús, Verð:79.900.000 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir til sölu fallegt 291,6 fermetra einbýlishús á tveimur hæðum, að meðtöldum 44,4 fermetra innbyggðum tvöföldum bílskúr og 73,5 fermetra aukaíbúðar í kjallara með sérinngangi, í lokuðum botnlanga við Grjótasel í Reykjavík. Húsið lítur vel út að utan. Sólskáli og suðursvalir. Hellulögð stæði norðan megin við húsið og hellulögð verönd fyrir neðan hús til vesturs. Auk þess er stórt óskráð rými undir bílskúr.  Eignin hefur verið þó nokkuð endurnýjuð undanfarið, m.a. múrviðgert og málað árið 2016 og gler og gluggar voru teknir í gegn í öllu húsinu fyrir um 12 árum. Auk þess var stór sólstofa byggð ...

Seinakur 3, 210 Garðabær

4 Herbergja, 140.9 m2 Fjölbýlishús, Verð:66.500.000 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir glæsilega 4ra herbergja 140,9 fermetra endaíbúð á efri hæð með stórum suðvestursvölum á frábærum stað í Akralandi í Garðabæ auk sér stæðis í lokaðri og upphitaðri bílageymslu. Tvö baðherbergi eru í íbúðinni og er inngengt í annað frá hjónaherbergi. Sér geymsla (11,4 fermetrar) er staðsett við bílastæði í bílageymslu. Þvottaaðstaða er einnig í bílageymslu.  Um er að ræða afar fallegt tveggja hæða hús auk bílakjallara og er lyfta í húsinu. Myndavéladyrasími er í íbúð. Lýsing eignar: Forstofa: Er flísalögð og með fataskápum sem ná upp í loft. Sjónvarpshol: Með parket á gólfi og glugga til norðvesturs. Möguleiki er að ...

Frakkastígur 12A, 101 Reykjavík

2 Herbergja, 52.8 m2 Fjölbýlishús, Verð:33.500.000 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir til sölu mjög fallega 52,7 fermetra 2ja herbergja íbúð með suðursvölum og sér bílastæði í bílageymslu á góðum stað í miðborginni.  Nýlegt harðparket er á allri íbúðinni.  Sér geymsla í kjallara er 7,0 fermetrar og sameiginlegt gufubað með sturtuaðstöðu og snyrtingu er í sameign hússins.  Leyfi til rekstrar hótelíbúðar fylgir þessari íbúð en nýr eigandi þyrfti að sækja um nýtt leyfi samhliða kaupum þar sem leyfi er gefið út á eiganda eignarinnar. Lýsing eignar: Forstofa: flísalögð og með fatahengi. Eldhús: opið við stofu, flísalagt og með fallegum viðarinnréttingum með flísum á milli skápa. Stofa: flísalögð og rúmgóð með útgengi á svalir ...

Blómvellir 6, 221 Hafnarfjörður

5 Herbergja, 174.5 m2 Einbýlishús, Verð:74.900.000 KR.

Blómvellir 6. Opið hús mánudaginn 26. nóvember frá kl. 17.15 - 17.45 -  Eignin verður ekki sýnd fyrr en á opnu húsi. Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir til sölu glæsilegt arkitektateiknað 201,1 fermetra einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum 26,6 fermetra bílskúr við Blómvelli í Hafnarfirði.  Húsið stendur á 437,5 fermetra frágenginni lóð með harðviðarveröndum, skjólveggjum og hellulagðri innkeyrslu og stétt fyrir framan húsið með hitalögnum undir.  Þaksvalir eru út af efri hæð hússins.  Eignin getur verið laus til afhendingar við kaupsamning. Húsið er teiknað að innan og utan af Gunnari Páli Kristinssyni arkitekt hjá RÝMA arkitektum og er mjög vandað í alla ...

Stararimi 59, 112 Reykjavík

6 Herbergja, 169.7 m2 Einbýlishús, Verð:79.900.000 KR.

Eignin er seld og er í fjármögnunarferli. Fasteignamarkaðurinn ehf. sími 570-4500 kynnir til sölu mjög gott 207,5 fermetra 5 herbergja (+ 70 fm lagnakjallari sem er ekki inní fm tölu hússins) einbýli (að meðtöldum 37,8 fermetra bílskúr) á tveimur hæðum með aukaíbúð á neðri hæð sem er í útleigu. Stórar vestur svalir með glæsilegu útsýni yfir borgina og út á sundin. Stór afgirt suður verönd með fallegu útsýni. Aukin lofthæð í stofum og holi. Nánari lýsing:  Efri hæð: Forstofa: með hengi, flísalagt gólf. Forstofuherbergi: með lausum skáp, harðparket á gólfi. Hol: Með flísum á gólfi. Baðherbergi: flísalagt í gólf og veggi, innrétting og sturtuklefi. Hjónaherbergi: með skápum, harðparket á ...

Hraunás 10, 210 Garðabær

6 Herbergja, 242.5 m2 Parhús, Verð:114.900.000 KR.

Eignin er seld og er í fjármögnunarferli. Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir virkilega glæsilegt og vandað 267,5 fermetra parhús á tveimur hæðum með fjórum svefnherbergjum, glæsilegum stofum, þremur baðherbergjum og innbyggðum bílskúr á frábærum útsýnisstað innst í götu við Hraunás í Garðabæ.   Eignin er innréttuð á afar vandaðan og smekklegan máta úr vönduðum byggingarefnum og verulega aukin lofthæð er á efri hæð hússins.  Gólfsíðir gluggar að hluta í stofum á efri hæð og mjög stórar svalir til suðurs og vesturs. Lofthæð á neðri hæð hússins er meiri en gengur og gerist.  Mjög stórar og skjólsælar viðarverandir vestan við húsið með miklum ...

Reynimelur 31, 107 Reykjavík

4 Herbergja, 98.4 m2 Hæð, Verð:54.900.000 KR.

Reynimelur 31. Opið hús fimmtudaginn 23. nóvember frá kl. 17.15 - 17.45 Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir mjög fallega, bjarta og vel skipulagða 4ra herbergja 98,4 fermetra íbúð á tveimur hæðum með suðursvölum auk 50% hlutdeildar í 57,3 fermetra bílskúr á baklóð hússins og sér bílastæðis á lóð hússins.  Eignarhlutur íbúðarinnar í bílskúr er því um 28,7 fermetrar.    Verið er að klára að skipta um allt gler í húsinu og verður þeim framkvæmdum lokið af hálfu seljanda. Raflagnir í íbúðinni eru að mestu nýjar og verður þeim framkvæmdum lokið á kostnað seljanda. Lýsing eignar: Stigapallur: fyrir framan íbúðin er teppalagður og með ...

Smáraflöt 28, 210 Garðabær

8 Herbergja, 294.2 m2 Einbýlishús, Verð:0 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir glæsilegt og frábærlega staðsett 310,4 fermetra einbýlishús á einstökum stað niður við opna svæðið við Lækinn á Flötunum í Garðabæ.  Húsið var stækkað mjög mikið árið 2008 og á sama tíma fór fram algjör endurnýjun eignarinnar.  M.a. voru allar lagnir endurnýjaðar, þ.m.t. klóaklagnir, drenlagnir, gólfhitalagnir lagðar í allt húsið nema kjallararými sem kynnt er með ofnum, raflagnir og tafla og sett upp hússtjórnarkerfi.   Allar innréttingar, loftaklæðningar, baðherbergi og öll tæki í húsinu voru endurnýjuð á sama tíma.   Miklar fastar sérsmíðaðar og vandaðar innréttingar eru í húsinu. Innbyggt hljóðkerfi er í loftum í mörgum rýmum ...

Bolholt 6, 105 Reykjavík

0 Herbergja, 62.6 m2 Atvinnuhúsnæði, Verð:22.900.000 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf., s. 570-4500 kynnir gott 62,6 fermetra skrifstofuhúsnæði á 2. hæð í lyftuhúsi (við Kauphöllina). Húsnæðið skiptist í 38,5 fermetra skrifstofu með stórum gluggum norðausturs og 24,1 fermetra lagers á sömu hæð með aðgengi í vörulyftu. Glæsilegt útsýni er frá skrifstofu út á sundin, að Esjunni og víðar. Sameiginleg kaffistofa og snyrting. Snyrtileg sameign og lyfta, sem og vörulyfta í húsinu. Frábær staðsetning og næg bílastæði á lóð.  Nánari lýsing : um er að ræða eignarhluta á 2.hæð í góðu lyftuhúsi með glæsilegu útsýni. Rúmgóður gangur með gólfdúk og skiptist eignarhlutinn í tvo sali sitt hvoru megin við ganginn. Í ...

Furugrund 36, 200 Kópavogur

4 Herbergja, 111.4 m2 Fjölbýlishús, Verð:46.500.000 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf., s. 570-4500 kynnir mjög fallega, bjarta og vel skipulagða 87,1 fermetra, 4ra herbergja endaíbúð með gluggum í þrjár áttir á 2. hæð (efstu) í góðu og litlu fjölbýlishúsi á eftirsóttum stað í Kópavogi auk 24,3 fermetra sér íbúðarrýmis í kjallara með eldhúsinnréttingu og með aðgengi að sameiginlegu baðherbergi.  Góðar leigutekjur hafa verið af íbúðarrými í kjallara og liggur fyrir samþykki innan hússins varðandi útleigu þess rýmis.   Íbúðinni fylgir sérmerkt bílastæði á lóð hússins en auk þess eru tvö gesta bílastæði á framlóð og nokkur auka bílastæði á malbikaðri baklóð hússins.    Lýsing eignar: Forstofa, parketlögð og með fataskápum. Eldhús, parketlagt og með fallegri ...

Háaleitisbraut 101, 108 Reykjavík

4 Herbergja, 118.2 m2 Fjölbýlishús, Verð:48.500.000 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir virkilega fallega, bjarta, vel skipulagða og þó nokkuð mikið endurnýjaða 4ra herbergja 118,2 fermetra íbúð á 1. hæð í góðu, nýviðgerðu og máluðu fjölbýlishúsi við Háaleitisbraut 101 í Reykjavík auk 23,0 fermetra bílskúrs.   Húsið er allt nýviðgert og málað árið 2017 og þakjárn var endurnýjað árið 2016.  Sameign er öll til fyrirmyndar.  Lýsing eignar: Forstofa: parketlögð og með fataskápum. Hol: parketlagt.  Stofa: mjög stór, björt og parketlögð með útgengi á svalir til vesturs.  Eldhús: stórt, korklagt og með góðri borðaðstöðu. Í eldhúsi eru nýlegar hvítar + viðarinnréttingar með flísum á milli skápa og tengi fyrir uppþvottavél. Svefnherbergisgangur: parketlagður og með fataskápum. Barnaherbergi ...

Bollagarðar 107, 170 Seltjarnarnes

7 Herbergja, 199.1 m2 Einbýlishús, Verð:99.500.000 KR.

Opið hús - Bollagarðar 107 - miðvikudaginn 22. nóvember frá klukkan 17:15 - 17:45. Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir virkilega fallegt, bjart, vel skipulagt og mikið endurnýjað 225,0 fermetra einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr á frábærum útsýnisstað á norðanverðu Seltjarnarnesinu. Mögulegt er að hafa allt að 5 svefnherbergi á efri hæð hússins líkt og upphaflegar teikningar hússins sýna en í dag eru svefnherbergin þrjú.  Lóðin er nýlega endurnýjuð og virkilega glæsileg, öll afgirt með skjólveggum og með stórum veröndum til suðurs og norðurs, matjurtarbeðum, möl og fallegum gróðri.  Stéttir og innkeyrsla fyrir framan húsið, sem er fyrir allt að þrjá ...

Langholtsvegur 169, 104 Reykjavík

5 Herbergja, 171.3 m2 Parhús, Verð:73.500.000 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir glæsilegt og mikið endurnýjað 171,3 fermetra parhús á pöllum á eftirsóttum stað miðsvæðis í Reykjavík.  Baðherbergi á efri hæð er nýendurnýjað sem og stærstur hluti gólfefna, innihurðir og fleira.  Stór og skjólsæl lóð er neðan við húsið með viðarverönd, tyrfðri flöt og fallegum gróðri.  Fyrir framan hús er nýlega steypt stétt með hitalögnum undir og steypt verönd með steyptum skjólvegg. Húsið að utan lítur vel út og þakjárn er nýlegt.  Lýsing eignar: Forstofa: náttúruflísar á gólfi og fataskápar.  Gestasnyrting: með glugga, náttúruflísar á gólfi og vegghengt wc.  Hol: náttúruflísalar og með stórum glugga til vesturs.  Úr holi er nýr ...

Vatnsstígur 20-22, 101 Reykjavík

4 Herbergja, 173.7 m2 Fjölbýlishús, Verð:0 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir til sölu stórglæsilega 4ra herbergja 173,7 fermetra útsýnisíbúð á 5. hæð, vesturenda, í nýju og glæsilegu fjölbýlishúsi við Vatnsstíg 20-22 í Reykjavík auk sér bílastæðis í lokaðri og upphitaðri bílageymslu í kjallara hússins.  Íbúðinni fylgir sér geymsla í kjallara. Aðeins tvær íbúðir eru á hæðinni og snýr þessi íbúð til vesturs með fallegu útsýni, m.a. yfir innsiglinguna í Reykjavíkurhöfn.     Eignin er öll innréttuð á afar vandaðan og smekklegan máta úr vönduðum byggingarefnum.  Lýsing eignar: Forstofa/hol: parketlagt og með miklum fataskápum með rennihurðum. Barnaherbergisgangur: parketlagður og með miklum fataskápum með rennihurðum. Gestabaðherbergi: flísalagt í gólf og veggi, innrétting með graníti ...

Sogavegur 101, 108 Reykjavík

6 Herbergja, 149.7 m2 Sérhæð, Verð:68.900.000 KR.

Sogavegur 101. Opið hús sunnudaginn 19. nóvember frá kl. 16.00 - 16.30 Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir virkilega bjarta og fallega 178,5 fermetra 5-6 herbergja efri sérhæð að meðtöldum 28,8 fermetra bílskúr í mjög góðu og vel við höldnu fjórbýlishúsi á þessum eftirsótta stað við Sogaveg í Reykjavík. Hæðin er vel skipulögð og björt þar sem stórir gluggar einkenna hæðina. Tvö baðherbergi eru á hæðinni og rúmgóðar suðvestursvalir. Virkilega góð aðkoma er að bílskúr og húsinu frá lokuðum botnlanga við Rauðagerði.  Gengið er inn um sérinngang á 2. hæð og þaðan er fallegur og bjartur parketlagður stigi með stórum glugga til suðausturs upp ...

Hátún 12, 105 Reykjavík

0 Herbergja, 642.1 m2 Atvinnuhúsnæði, Verð:120.000.000 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir til sölu virkilega vel staðsett og bjart atvinnuhúsnæði undir verslun eða léttan iðnað við Hátún 12 í Reykjavík (Sjálfsbjargarhúsinu.  Eignarhlutinn er á jarðhæð með góðum gluggum og góðri aðkomu með fjölda bílastæða en einnig í kjallra, sem er gluggalaus með um 2,3 metra lofthæð.  Mögulegt er að hafa innangengt á milli hæðar og kjallara.  Innkeyrsludyr eru á austurhluta jarðhæðarinnar. Þetta er húsnæði, sem getur hentað vel undir verslun, markað eða léttan iðnað.  Eignin getur verið laus til afhendingar fljótlega. Lýsing eignar: Á jarðhæð, sem er 365,8 fermetrar að stærð eru: Anddyri: rúmgott, linoleumdúklagt og með sjálfvirkum rennihurðum. Stór opinn salur: ...


Leita

Svæði

Tegund
Stærð
 
Herbergi
 
Verð


Götuheiti
Annað
Sérinngangur
Lyfta í húsinu
Með aukaíbúð
Bílskúr


101 m2 Tví/Þrí/Fjórbýli, 2 Svefnherbergi,

Verð: 56.900.000

64.4 m2 Fjölbýlishús, 1 Svefnherbergi,

Verð: 27.900.000

132.6 m2 Raðhús, 3 Svefnherbergi,

Verð: 69.900.000


291.6 m2 Einbýlishús, 6 Svefnherbergi,

Verð: 79.900.000

140.9 m2 Fjölbýlishús, 2 Svefnherbergi,

Verð: 66.500.000


169.7 m2 Einbýlishús, 4 Svefnherbergi,

Verð: 79.900.000

242.5 m2 Parhús, 4 Svefnherbergi,

Verð: 114.900.000


62.6 m2 Atvinnuhúsnæði, Svefnherbergi,

Verð: 22.900.000

111.4 m2 Fjölbýlishús, 3 Svefnherbergi,

Verð: 46.500.000

199.1 m2 Einbýlishús, 3 Svefnherbergi,

Verð: 99.500.000


Sýni 21 til 40 af 116


Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík - – Sími 5704500 – fastmark@fastmark.is - http://www.fastmark.is