Austurberg 2, 111 Reykjavík

4 Herbergja, 94.6 m2 Fjölbýlishús, Verð:36.900.000 KR.

Eignin er seld og er í fjármögnunarferli. Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir virkilega fallega og vel skipulagða 4ra herbergja 112,6 fermetra endaíbúð á 4. hæð, þar af 18,0 fermetra bílskúr, í góðu steinsteyptu fjölbýlishúsi við Austurberg í Reykjavík. Stórar svalir til suðurs sem eru yfirbyggðar að hluta. Eldhús hefur verið endurnýjað. Glæsileg eldhústæki og nýlegur tvöfaldur kæliskápur fylgir. Auk þess er búið að endurnýjað rafmagnstöflu fyrir húsið. Sameign er snyrtileg og hefur fengið gott viðhald nýlega. Unnið er að viðhaldsframkvæmdum við húsið að utan og munu seljendur bera kostnað af þeim framkvæmdum. Lýsing eignar: Forstofa: Með parket á gólfi. Gangur: Með parket á gólfi og ...

Gjáhella 7, 221 Hafnarfjörður

Herbergja, 234.4 m2 Atvinnuhúsnæði, Verð:47.000.000 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir til sölu 234,4 fermetra iðnaðar- og skrifstofuhúsnæði (endabil með góðri útiaðstöðuá malbikuðu plani) á tveimur hæðum við Gjáhellu 7 í Hafnarfirði.  Eignin getur verið laus til afhendingar strax. Efri hæðin er 115,0 fermetrar að stærð og neðri hæðin, sem er með 5,2 metra lofthæð og 4,5 metra háum innkeyrsludyrum er 119,4 fermetrar að stærð auk millilofts yfir innsta hluta hæðarinnar þar sem m.a. er gert ráð fyrir kaffistofu. Neðri hæðin er eitt stórt opið rými með 5,2 metra lofthæð og 4,5 metra háum innkeyrsludyrum.  Óinnréttuð snyrting er innaf opna rýminu og milliloft, sem ekki er inni í ...

Bæjargata 4, 210 Garðabær

5 Herbergja, 170 m2 Parhús, Verð:84.900.000 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir til sölu virkilega fallegt, vandað og vel skipulagt 200,0 fermetra parhús á tveimur hæðum með innbyggðum 30,0 fermetra bílskúr á einstökum útsýnisstað við Bæjargötu 4 í Urriðaholti í Garðabæ.  Eignin skilast fullfrágengin að utan og með frágenginni lóð með viðarverönd til suðurs og hellulagðri innkeyrslu og stéttum með hitalögnum undir.  Að innan skilast eignin tilbúin undir innréttingar.   Allir gluggar í húsinu er ál/tré gluggar.  Á efri hæð hússins eru: forstofa, hol, gestasnyrting, samliggjandi glæsilegar og bjartar stofur með allt að 4,7 metra lofthæð og útgengi á svalir til suðurs og eldhús, sem er opið við stofur.  Á neðri ...

Mosavegur 12, 801 Selfoss

5 Herbergja, 94.9 m2 Sumarhús, Verð:33.900.000 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir afar glæsilegan og mjög mikið endurnýjaðan 58,9 fermetra sumarbústað á glæsilegum útsýnisstað við Mosaveg 12 í Úthlíð í Biskupstungum auk  18,0 fermetra bílskúrs á lóðinni, sem nýttur hefur verið undir golfbíl, fjórhjól og vélsleða og auk um 18,0 fermetra gestasvítu, sem skiptist í forstofu, herbergi og baðherbergi.  Nýtt og vandað innbú er til staðar í húsinu og fylgir það með í kaupunum.    Stórar og skjólsælar verandir með miklu útsýni og heitum potti.   Nýr lóðarleigusamningur er um lóðina og eru 22 ár eftir af honum.  Mögulegt væri að fá lóðina keypta af landeiganda.   Lýsing eignar: Forstofa: flísalögð og bæði með fatahengi og fataskápum. Barnaerbergi I: ...

Dofraborgir 5, 112 Reykjavík

5 Herbergja, 197 m2 Einbýlishús, Verð:99.900.000 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir til sölu virkilega fallegt 197,0 fermetra, vel skipulagt og frábærlega staðsett einbýlishús á einni hæð á 892,0 fermetra gróinni lóð með miklu útsýni út á sundin og yfir miðborgina. Húsið teiknaði Jakob Líndal arkitekt og sá Auður Sveinsdóttir landslagsarkitekt um hönnun á lóð. Húsið stendur við autt svæði frá baklóð með glæsilegu útsýni og í næsta nágrenni við höggmyndagarð Hallsteins Sigurðssonar myndhöggvara. Aukin lofthæð er yfir flestum rýmum og herbergjum. Gólfsíðir gluggar sem hleypa mikilli birtu inn. Þrjú svefnherbergi eru í húsinu í dag en auðvelt er að setja upp einn vegg í stórt herbergi inn af ...

Álmholt 17, 270 Mosfellsbær

6 Herbergja, 192.8 m2 Hæð, Verð:61.500.000 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir góða og bjarta 192,8 fermetra 6 herbergja efri sérhæð að meðtöldum 50,0 fermetra bílskúr á glæsilegum útsýnisstað við Álmholt í Mosfellsbæ. Hæðin er vel skipulögð og björt með stórum gluggum. Tvö baðherbergi eru á hæðinni og rúmgóðar suðvestursvalir. Gengið er inn um sérinngang á 2. hæð.  Um er að ræða endalóð í lokuðum botnlanga með glæsilegu útsýni yfir Leirvoginn, Leirvogsósa og að Esjunni. Skipt var um allt í þaki árið 2017 og rennur yfirfarnar. Nýlega er búið að yfirfara hitakerfi og skipta um þrýstijafnara. Lýsing eignar: Forstofa: Með flísum á gólfi. Gengið er inn í forstofuherbergi, gestasalerni ...

Vesturgata 17A, 101 Reykjavík

2 Herbergja, 49.5 m2 Fjölbýlishús, Verð:28.900.000 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir fallega 49,5 fermetra 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í góðu steinsteyptu húsi við Vesturgötu í Reykjavík. Nýlega er búið að setja innfellda lýsingu í stofu, svefnherbergi og eldhús. Íbúðinni fylgir 11,75% eignarhlutur í aukaíbúð á efstu hæð hússins, sem er í sameiginlegri eigu eigenda íbúða í húsinu.  Íbúðin á efstu hæðinni er í útleigu og skilar húsfélaginu leigutekjum uppá u.þ.b. 100.000 kr. pr mánuð. Lýsing eignar: Forstofa: Er flísalögð, með fatahengi og innfelldri lýsingu. Eldhús: Er lítið, með flísum á gólfi og hvítum innréttingum. Mosaikflísar á milli skápa, lítil borðaðstaða, nýleg tæki, innfelld lýsing og tengi fyrir þvottavél. Gluggi til suðvesturs. Baðherbergi: Er ...

Rituhólar 13, 111 Reykjavík

9 Herbergja, 259 m2 Einbýlishús, Verð:94.900.000 KR.

Eignin er seld og er í fjármögnunarferli. Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir til sölu virkilega fallegt, vel skipulagt og frábærlega staðsett 259 fermetra einbýlishús á pöllum auk 29,3 fermetra bílskúr á einstökum útsýnisstað við opið svæði við Rituhóla í Reykjavík.  Verulega aukin lofthæð er í stórum hluta hússins og lóðin er virkilega falleg, ræktuð og gróin með hellulagðri innkeyrslu og stéttum fyrir framan hús með hitalögnum undir.   Lýsing eignar: Forstofa: flísalögð og með fataskápum. Hol: parketlagt og með mjög mikilli lofthæð. Gestasnyrting: parketlögð og með innréttingu. Barnaherbergi I: parketlagt. Barnaherbergi II: parketlagt. Borðstofa: parketlögð og björt með mikilli lofthæð og útgengi á hellulagða verönd til vesturs og suðurs.  ...

Vatnsendahlíð 31, 311 Borgarbyggð

4 Herbergja, 75.6 m2 Sumarhús, Verð:34.900.000 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf., s. 570-4500 kynnir fallegt heilsárshús við Vatnsendahlíð nr. 31 í Skorradalshreppi. Eignin stendur á 2.975,0 fermetra leigulóð á jarðarmörkum Vatnsenda og skógræktarinnar í Hvammi. Hornlóð á besta stað við vatnið (vatnalóð). Fallegt útsýni yfir Skorradalsvatn og fögur fjallasýn (Dragafell, Mófell, Skarðsheiði og Skessuhorn). Eignin er í klukkutíma akstursfjarlægð frá Reykjavík. Stutt í ýmsa afþreyingu, svo sem golf, hestaleigu, sund o.fl. Einnig stutt í verslun, veitingahús og söfn í Borgarnesi. Húsið er skráð 75,6 fermetrar auk 10,0 fermetra gestahúss (skráð í FMR 6,4 fermetrar) eða samtals um 86 fermetrar. Að auki er yfirbyggt skýli/geymsla 8 fermmetrar sem ekki er inni ...

Ystasel 24, 109 Reykjavík

8 Herbergja, 301.7 m2 Einbýlishús, Verð:89.900.000 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir virkilega fallegt, vandað og vel skipulagt 301,7 fermetra einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum tvöföldum 45,6 fermetra bílskúr á rólegum og fallegum stað við Ystasel í Reykjavík.  Húsið stendur á 700,0 fermetra mjög fallegri, ræktaðri og gróinni lóð með skjólsælli hellulagðri verönd til suðurs með hitalögnum undir. Mögulegt væri að gera litla aukaíbúð á neðri hæð hússins.  Eignin hefur verið þó nokkuð endurnýjuð í gegnum tíðina, t.a.m. eldhúsinnréttingar, loft á efri hæð tekin upp og sett innfelld og óbein lýsing, hurðagöt á efri hæð hækkuð, innihurðir á neðri hæð endurnýjaðar þvottaherbergi endurnýjað o.fl.   Húsið var allt ...

Lundur 13, 200 Kópavogur

3 Herbergja, 115 m2 Fjölbýlishús, Verð:68.000.000 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf. sími 570-4500 kynnir 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í 6 hæða glæsilegri nýbyggingu við Lund nr. 13 í Kópavogi. Íbúðin er 115,0 fermetrar (þar af 9,3 fermetra sérgeymsla í kjallara) með suður verönd. Sér bílastæði merkt B38 í bílageymslu fylgir íbúðinni og lyfta er í húsinu. Eignin skiptist í: forstofu, sjónvarpshol, svefnherbergi, hjónaherbergi (inngengt í fataherbergi úr hjónaherbergi), baðherbergi, þvottahús, rúmgott eldhús með eyju, stofa, borðstofa og svalir.  Skilalýsing: Frágangur innanhúss  Gólfefni Íbúðin sjálf verður afhent án gólfefna, nema á baðherbergi og þvottahúsi verða flísar. Flísar verða 30x60 cm. á gólfum á baðherbergi og þvottahúsi. Flísar á veggjum á baðherbergi verða 30x60 cm. eða sambærilegt.   Veggir Útveggir íbúðarinnar eru sandsparslaðir. ...

Lundur 11, 200 Kópavogur

3 Herbergja, 106.4 m2 Fjölbýlishús, Verð:59.900.000 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf. sími 570-4500 kynnir 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í 6 hæða glæsilegri nýbyggingu við Lund nr. 11 í Kópavogi. Íbúðin er 106,4 fermetrar (þar af 6,9 fermetra sérgeymsla í kjallara) með suður svölum. Sér bílastæði merkt B32 í bílageymslu fylgir íbúðinni og lyfta er í húsinu. Eignin skiptist í: forstofu, svefnherbergi, hjónaherbergi (inngengt í fataherbergi úr hjónaherbergi), baðherbergi, þvottahús, rúmgott eldhús með eyju, stofu og borðstofu.  Skilalýsing: Frágangur innanhúss  Gólfefni Íbúðin sjálf verður afhent án gólfefna, nema á baðherbergi og þvottahúsi verða flísar. Flísar verða 30x60 cm. á gólfum á baðherbergi og þvottahúsi. Flísar á veggjum á baðherbergi verða 30x60 cm. eða sambærilegt.   Veggir Útveggir íbúðarinnar eru sandsparslaðir. ...

Lundur 11, 200 Kópavogur

5 Herbergja, 157.9 m2 Fjölbýlishús, Verð:86.000.000 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf. sími 570-4500 kynnir 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í 6 hæða glæsilegri nýbyggingu við Lund nr. 7 í Kópavogi. Íbúðin er 108,4 fermetrar (þar af 7,0 fermetra sérgeymsla í kjallara) með suður svölum. Sér bílastæði merkt B24 í bílageymslu fylgir íbúðinni og lyfta er í húsinu. Eignin skiptist í: forstofu, gestasalerni, sjónvarpshol, 2 svefnherbergi, hjónaherbergi (inngengt í fataherbergi úr hjónaherbergi), baðherbergi, þvottahús, rúmgott eldhús með eyju, stofu og borðstofu.  Skilalýsing: Frágangur innanhúss  Gólfefni Íbúðin sjálf verður afhent án gólfefna, nema á baðherbergi og þvottahúsi verða flísar. Flísar verða 30x60 cm. á gólfum á baðherbergi og þvottahúsi. Flísar á veggjum á baðherbergi verða 30x60 cm. eða sambærilegt.   Veggir Útveggir íbúðarinnar ...

Lundur 7, 200 Kópavogur

3 Herbergja, 108.4 m2 Fjölbýlishús, Verð:62.500.000 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf. sími 570-4500 kynnir 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í 6 hæða glæsilegri nýbyggingu við Lund nr. 7 í Kópavogi. Íbúðin er 108,4 fermetrar (þar af 7,0 fermetra sérgeymsla í kjallara) með suður svölum. Sér bílastæði merkt B24 í bílageymslu fylgir íbúðinni og lyfta er í húsinu. Eignin skiptist í: forstofu, sjónvarpshol, svefnherbergi, hjónaherbergi (inngengt í fataherbergi úr hjónaherbergi), baðherbergi, þvottahús, rúmgott eldhús með eyju, stofa, borðstofa og svalir.  Skilalýsing: Frágangur innanhúss  Gólfefni Íbúðin sjálf verður afhent án gólfefna, nema á baðherbergi og þvottahúsi verða flísar. Flísar verða 30x60 cm. á gólfum á baðherbergi og þvottahúsi. Flísar á veggjum á baðherbergi verða 30x60 cm. eða sambærilegt.   Veggir Útveggir íbúðarinnar eru sandsparslaðir. ...

Lundur 7, 200 Kópavogur

5 Herbergja, 149 m2 Fjölbýlishús, Verð:89.500.000 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf. sími 570-4500 kynnir 4ra herbergja íbúð á 4. hæð í 6 hæða glæsilegri nýbyggingu við Lund nr. 7 í Kópavogi. Íbúðin er 149,0 fermetrar (þar af 7,4 fermetra sérgeymsla í kjallara) með suður svölum. Sér bílastæði merkt B19 í bílageymslu fylgir íbúðinni og lyfta er í húsinu. Eignin skiptist í: forstofu, gestasalerni, sjónvarpshol, 2 svefnherbergi, hjónaherbergi (inngengt í fataherbergi úr hjónaherbergi), baðherbergi, þvottahús, rúmgott eldhús með eyju, stofa, borðstofa og svalir.  Skilalýsing: Frágangur innanhúss  Gólfefni Íbúðin sjálf verður afhent án gólfefna, nema á baðherbergi og þvottahúsi verða flísar. Flísar verða 30x60 cm. á gólfum á baðherbergi og þvottahúsi. Flísar á veggjum á baðherbergi verða 30x60 cm. eða sambærilegt.   Veggir Útveggir íbúðarinnar ...

Kópavogsbraut 77, 200 Kópavogur

5 Herbergja, 212 m2 Hæð, Verð:99.500.000 KR.

Eignin er seld og í fjármögnunarferli. Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir virkilega glæsilega 212,0 fermetra efri hæð "penthouse" með tvennum þaksvölum og einstöku útsýni í vönduðu og klæddu fjórbýlishúsi auk 30,8 fermetra bílskúrs. Bílskúrinn afhendist með epoxy á gólfi eða sambærilegu efni. Eignin er innréttuð á afar vandaðan og smekklegan máta og quarts er á borðum allra innréttinga. Allar fastar innréttingar eru af gerðinni HTH frá Bræðrunum Ormsson og öll tæki af gerðinni AEG. Aukin lofthæð er í eigninni og innfelld lýsing í steyptri loftaplötu í stórum hluta íbúðarinnar.  Tvö sér bílastæði fylgja eigninni á lóð hússins.  Eignin er á allri efstu ...

Stýrimannastígur 5, 101 Reykjavík

7 Herbergja, 111 m2 Einbýlishús, Verð:79.900.000 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir virkilega vel staðsett einbýlishús á þremur hæðum auk bílskúrs við Stýrimannastíg í Reykjavík.  Aukaíbúð er á jarðhæð hússins og bílskúr er nýlega endurbyggður.  Aukin lofthæð er á 1. hæð hússins eða um 2,75 metrar. Lýsing eignar: Forstofa: linoleumdúklögð og með fatahengi.  Fallegur panell er á veggjum. Samliggjandi stofur: rúmgóðar og bjartar, linoleumdúklagðar og með rennihurð á milli.  Herbergi: innaf stofum, linoleumdúklagt.  Eldhús: linoleumdúklagt og með fallegum upprunalegum innréttingum með flísum á milli skápa að hluta.  Gengið er upp í ris um frekar brattan viðarstiga með góðum handriðum.  Stigapallur: linoleumdúklagður og með súðargeymslum innaf.  Barnaherbergi: linoleumdúklagt og með innbyggðum skápum. Hjónaherbergi: stórt, linoleumdúklagt og með ...

Grenimelur 13, 107 Reykjavík

3 Herbergja, 90 m2 Tví/Þrí/Fjórbýli, Verð:39.900.000 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir til sölu fallega og þó nokkuð endurnýjaða 90,0 fermetra 3ja herbergja kjallaraíbúð á þessum vinsæla og eftirsótta stað við Grenimel í Vesturbæ Reykjavíkur. Búið er að endurnýja að sögn eiganda m.a. eldhús að hluta, baðherbergi, gólfefni að hluta, raflagnir og töflu ásamt skólp- og drenlögnum. Að utan er nýlega búið að steina allt húsið uppá nýtt og flota tröppur.  Nánari lýsing:  Forstofa: með hengi, flísar á gólfi. Hol: með flísum á gólfi. Geymsla: með hillum. Hjónaherbergi: með skápum, parket á gólfi. Geymsla: með hillum. Stofa: með parketi á gólfi. Barnaherbergi: með parketi á gólfi. Baðherbergi: flísalagt að hluta, baðkar m/sturtu. Gluggi á baði. Eldhús: með ljósri innréttingu ...

Klyfjasel 16, 109 Reykjavík

9 Herbergja, 295.2 m2 Einbýlishús, Verð:84.900.000 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir til sölu virkilega fallegt 295,2 fermetra steinsteypt einbýlishús á tveimur hæðum auk kjallara, að meðtöldum 37,8 fermetra innbyggðum bílskúr í lokuðum botnlanga við Klyfjasel í Reykjavík. Húsið er nokkuð stærra en uppgefnir fermetrar skv. Fasteignaskrá þar sem u.þ.b. 30 fermetra óskráð rými er í kjallara. Í dag eru 5 rúmgóð svefnherbergi en auðvelt væri að bæta við sjötta svefnherberginu í óskráðu rými í kjallara. Möguleiki væri að gera auka íbúð í kjallara með sérinngangi. Baðherbergi til staðar í kjallara. Stórar svalir sem snúa til suðurs og vesturs með útgengi úr stofu/borðstofu. Húsið er bjart með miklum ...

Lundur 7, 200 Kópavogur

4 Herbergja, 150.1 m2 Fjölbýlishús, Verð:88.000.000 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf. sími 570-4500 kynnir 4ra herbergja íbúð á 3. hæð í 6 hæða glæsilegri nýbyggingu við Lund nr. 7 í Kópavogi. Íbúðin er 150,1 fermetrar (þar af 8,5 fermetra sérgeymsla í kjallara) með suðvestur svölum. Sér bílastæði merkt B25 í bílageymslu fylgir íbúðinni og lyfta er í húsinu. Eignin skiptist í: forstofu, gestasalerni, sjónvarpshol, 2 svefnherbergi, hjónaherbergi (inngengt í fataherbergi úr hjónaherbergi), baðherbergi, þvottahús, rúmgott eldhús með eyju, stofu og borðstofu og svalir.  Skilalýsing: Frágangur innanhúss  Gólfefni Íbúðin sjálf verður afhent án gólfefna, nema á baðherbergi og þvottahúsi verða flísar. Flísar verða 30x60 cm. á gólfum á baðherbergi og þvottahúsi. Flísar á veggjum á baðherbergi verða 30x60 cm. eða sambærilegt.   Veggir Útveggir ...


Leita

Svæði

Tegund
Stærð
 
Herbergi
 
Verð


Götuheiti
Annað
Sérinngangur
Lyfta í húsinu
Með aukaíbúð
Bílskúr


94.6 m2 Fjölbýlishús, 3 Svefnherbergi,

Verð: 36.900.000

234.4 m2 Atvinnuhúsnæði, Svefnherbergi,

Verð: 47.000.000

170 m2 Parhús, 3 Svefnherbergi,

Verð: 84.900.000

94.9 m2 Sumarhús, 4 Svefnherbergi,

Verð: 33.900.000


197 m2 Einbýlishús, 4 Svefnherbergi,

Verð: 99.900.000

192.8 m2 Hæð, 4 Svefnherbergi,

Verð: 61.500.000

49.5 m2 Fjölbýlishús, 1 Svefnherbergi,

Verð: 28.900.000

259 m2 Einbýlishús, 6 Svefnherbergi,

Verð: 94.900.000


301.7 m2 Einbýlishús, 5 Svefnherbergi,

Verð: 89.900.000

115 m2 Fjölbýlishús, 2 Svefnherbergi,

Verð: 68.000.000

106.4 m2 Fjölbýlishús, 2 Svefnherbergi,

Verð: 59.900.000


157.9 m2 Fjölbýlishús, 4 Svefnherbergi,

Verð: 86.000.000

108.4 m2 Fjölbýlishús, 2 Svefnherbergi,

Verð: 62.500.000

149 m2 Fjölbýlishús, 4 Svefnherbergi,

Verð: 89.500.000


90 m2 Tví/Þrí/Fjórbýli, 2 Svefnherbergi,

Verð: 39.900.000

295.2 m2 Einbýlishús, 5 Svefnherbergi,

Verð: 84.900.000

150.1 m2 Fjölbýlishús, 3 Svefnherbergi,

Verð: 88.000.000


Sýni 21 til 40 af 144


Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík - – Sími 5704500 – fastmark@fastmark.is - http://www.fastmark.is