Kambsvegur 23, 104 Reykjavík

6 Herbergja, 129.6 m2 Sérhæð, Verð:61.900.000 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir afar fallega 160,4 fermetra 6 herbergja sérhæð (miðhæð), þar af 30,8 fermetra bílskúr í fallegu steinsteyptu húsi, teiknuðu af Kjartani Sveinssyni, við Kambsveg í Reykjavík. Skólplagnir hafa verið endurnýjaðar frá húsi og út í götu. Rafmagn hefur verið endurnýjað (dregið í, tenglar og tafla íbúðar). Norðurhlið þaksins var endurnýjað 2010 en 10 árum áður hafði hin hliðin á þakinu verið endurnýjuð. Húsið var málað 2011 og parket íbúðar pússað upp 2008. Gluggar voru yfirfarnir fyrir nokkrum árum og skipt um þar sem þurfti. Um er að ræða mjög fallega og vel skipulagða sérhæð á frábærum ...

Kirkjusandur 3, 105 Reykjavík

5 Herbergja, 209.8 m2 Fjölbýlishús, Verð:115.000.000 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir til sölu virkilega glæsilega 209,8 fermetra útsýnisíbúð á efstu hæð í vönduðu fjölbýlishúsi við Kirkjusand 3 í Reykjavík að meðtöldum tveimur sér geymslum í kjallara og auk tveggja sér bílastæða í lokaðri og upphitaðri bílageymslu í kjallara hússins.  Tvennar svalir eru á íbúðinni, til norðurs og suðurs, og nýtur óviðjafnanlegs útsýnis frá eigninni yfir Sundin, að Esjunni, Akranesi og yfir borgina.   Eignin er öll innréttuð á afar vandaðan og smekklegan máta með ljósum sérsmíðuðum viðarinnréttingum.  Aukin lofthæð er í íbúðinni, innfelld lýsing í loftum og arinn er í stofu. Lýsing eignar: Forstofa: parketlögð og með fataskápum á tveimur ...

Staðarsel 5, 109 Reykjavík

7 Herbergja, 231.4 m2 Einbýlishús, Verð:79.900.000 KR.

----------Staðarsel 5. Opið hús mánudaginn 27. nóvember milli kl. 17:15 og 17:45-----------  Eignin verður ekki sýnd fyrr en á opnu húsi. Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir virkilega fallegt og mikið endurnýjað 231,4 fermetra einbýlishús á þremur pöllum með mjög rúmgóðum íbúðarherbergjum á neðsta palli með sjónvarpsholi og baðherbergi, sem hægt væri að nýta sem aukaíbúð.  Á neðsta palli er einnig innbyggður bílskúr, sem innangengt er í af jarðhæð hússins.  Eignin stendur á frábærum stað innst í götu við opið svæði við Staðarsel í Reykjavík.  Húsið var mjög mikið endurnýjað hið innra árið 2009.  Þá var m.a. efsti pallur algjörlega endurnýjaður með nýju ...

Njálsgata 85, 101 Reykjavík

3 Herbergja, 77.2 m2 Hæð, Verð:37.900.000 KR.

Njálsgata 85. Opið hús þriðjudaginn 28. nóvember frá kl. 17.15 - 17.45.  Eignin verður ekki sýnd fyrr en á opnu húsi. Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir til sölu mjög fallega, bjarta, vel skipulagða og þó nokkuð endurnýjaða 3ja herbergja 79,7 fermetra íbúð á 2. hæð með sameiginlegum inngangi í góðu fjórbýlishúsi við Njálsgötu í Reykjavík.   Íbúðin er mjög björt með fallegri gluggasetningu, aukinni lofthæð og fallegum gifslistum í loftum að hluta.  Rafmagnstafla og raflagnir hafa verið endurnýjaðar og ljósleiðari er kominn inn í íbúðina.  Lýsing eignar: Forstofa/gangur: parketlagður og með fatahengi. Eldhús:   linoleumdúklagt og með hvítum + viðarinnréttingum og nýlegum tækjum. Stofa: rúmgóð, parketlögð og ...

Kambasel 12, 109 Reykjavík

7 Herbergja, 179.1 m2 Raðhús, Verð:64.900.000 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir til sölu virkilega fallegt og vel skipulagt 179,1 fermetra endaraðhús að meðtöldum 23,7 fermetra bílskúr á virkilega góðum og fjölskylduvænum stað við Kambasel í Reykjavík.  Fjögur svefnherbergi eru í húsinu en hægt væri að bæta við því fimmta á efri hæð hússins með því að breyta sjónvarpsstofu í herbergi.  Stórar flísalagðar svalir til norðvesturs út af efri hæð hússins þar sem seinniparts- og kvöldsólar nýtur og viðarverönd til suðausturs á afgirtri skjólsælli lóð út af neðri hæð hússins.  Geymsluris er yfir efri hæð hússins og er það manngengt í mæni.   Mjög góð aðkoma er að húsinu ...

Háteigsvegur 48, 105 Reykjavík

6 Herbergja, 200.3 m2 Hæð, Verð:84.900.000 KR.

Eignin er seld og er í fjármögnunarferli. Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir virkilega fallegt, bjart og vel skipulagt 200,3 fermetra sérbýli á þremur hæðum með tvennum svölum í fjórbýlishúsi á þessum eftirsótta stað við Háteigsveg, gegnt Háteigskirkju, auk sérstæðs 30,4 fermetra bílskúrs. Húsið að utan var múrviðgert og málað árið 2013 og útitröppur voru lagfærðar árið 2016.   Húsinu fylgir sérafnotaflötur vesturhluta lóðarinnar, samtals 51,8 % af heildarlóðinni, sem er 842,0 fermetrar að stærð.  Baklóðin er með stórri tyrfðri flöt og fallegum trjágróðri.  Eigninni fylgir sér bílastæði fyrir framan bílskúr. Lýsing eignar: 1. hæð, sem er 78,8 fermetrar að stærð, skiptis þannig: Forstofa: flísalögð og ...

Grettisgata 44A, 101 Reykjavík

3 Herbergja, 52.2 m2 Hæð, Verð:33.900.000 KR.

Grettisgata 44a. Opið hús miðvikudaginn 29. nóvember frá kl. 17.15 - 17.45   Eignin verður ekki sýnd fyrr en á opnu húsi.   Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir virkilega fallega, bjarta, vel skipulagða og þó nokkuð endurnýjaða 52,2 fermetra 3ja herbergja risíbúð í nýlega bárujárnsklæddu fjórbýlishúsi við Grettisgötu.  Húsið að utan er nýlega klætt með bárujárni, sem og þak.  Þakrennur og niðurföll eru nýleg.  Stórar flíalagðar svalir til suðurs út af eldhúsi/borðstofu.  Stigahús er nýlega teppalagt og málað, mjög snyrtilegt og sameginlegt með tveimur öðrum íbúðum.  Lýsing eignar: Stigapallur: fyrir framan íbúð er nýlega teppalagður og með fataskáp. Borðstofa: parketlögð og björt og með útgengi á ...

Hrísateigur 43, 105 Reykjavík

4 Herbergja, 119.3 m2 Hæð, Verð:54.900.000 KR.

Hrísateigur 43. Opið hús miðvikudaginn 22. nóvember frá kl. 17.15 - 17.45 Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir virkilega fallega, bjarta, vel skipulagða og þó nokkuð endurnýjaða 119,3 fermetra efri sérhæð, að meðtaldri sérgeymslu í kjallara, í góðu steinsteyptu húsi á eftirsóttum stað við Hrísateig í Reykjavík.   Húsið að utan er nýlega viðgert og málað auk þess sem nýlega var skipt um gler og glugga í stofum og barnaherbergi og sett ný svalahurð.  Parket á íbúðinni er nýlega bæsað og lítur mjög vel út.  Lýsing eignar: Forstofa: lakkað gólf og fatahengi. Stigi upp á efri hæð er rúmgóður, bjartur og lakkaður. Stigapallur: rúmgóður og lakkað gólf.  Hol: ...

Skeiðarvogur 139, 104 Reykjavík

6 Herbergja, 163.6 m2 Raðhús, Verð:64.900.000 KR.

Eignin er seld og er í fjármögnunarferli. Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir virkilega fallegt og vel skipulagt 163,6 fermetra raðhús á tveimur hæðum, auk kjallara, á eftirsóttum stað við Skeiðarvog í Reykjavík. Húsið er teiknað af Sigvalda Thordarson.  Allar lagnir undir húsi voru fóðraðar fyrir um 6 árum, skipt var um dúk og þakjárn árið 2005 og rafmagnstafla hefur verið endurnýjuð. Lóðin er fullfrágengin með steyptri verönd, tyrfðri lóð og snýr til suðvesturs. Sérinngangur er til staðar í kjallara og því möguleiki að leigja hann út sérstaklega.  Eignin stendur á frábærum, grónum og rólegum stað þaðan sem stutt er í barnaskóla, leikskóla, ...

Furugrund 81, 200 Kópavogur

2 Herbergja, 61.2 m2 Fjölbýlishús, Verð:32.900.000 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir til sölu mjög fallega, bjarta og vel skipulagða 57,6 fermetra 2ja herbergja íbúð á 4. hæð, efstu, með stórum svölum til vesturs og frábæru útsýni auk sér 3,6 fermetra geymslu í kjallara hússins í góðu fjölbýlishúsi á frábærum stað niður við Fossvogsdalinn.  Sameign hússins er mjög snyrtileg. Tengi fyrir þvottavél í baðherbergi.  Lýsing eignar: Forstofa: flísalögð og með fataskápum. Svefnherbergi: rúmgott, parketlagt og með fataskápum á heilum vegg.  Baðherbergi: með glugga, flísar á gólfi og veggjum að hluta, baðkar með sturtuaðstöðu og innrétting með tengi fyrir þvottavél.  Eldhús: flísalagt og með hvítum nýmáluðum innréttingum með flísum á milli skápa og ...

Skógarnes lögbýli , 311 Borgarbyggð

3 Herbergja, 156.5 m2 Lóð / Jarðir, Verð:0 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf., s. 570-4500 kynnir jörðina Skógarnes, Stafholtstungum, Borgarbyggð sem er 76,8 ha. að stærð. Jörðin sem er lögbýli er í um 100 km. fjarlægð frá Reykjavík og er aðkoma frá sameiginlegum vegi sem liggur í gegnum land Efra- Ness og Skógarness og niður að Neðra Nesi. Á jörðinni standa nýlegt íbúðarhús, gestahús og geymsluskúr. Veiðiréttur í Þverá fylgir eigninni. Íbúðarhúsið er að gólffleti 152,3 fermetrar auk 2,5 fermetra grillgeymslu og 1,7 fermetra áhaldageymslu, samtals 156,5 fermetrar og skiptist þannig: Forstofa/aðalinngangur, gestasnyrting með glugga, svefngangur með miklum skápum, tveimur svefnherbergjum og baðherbergi með glugga, innréttingu og sturtuklefa. Stofur eru samliggjandi setu- og ...

Brúnás 5, 210 Garðabær

6 Herbergja, 199.5 m2 Einbýlishús, Verð:0 KR.

Opið hús - Brúnás 5 - fimmtudaginn 23. nóvember frá klukkan 17:15 - 17:45. Fasteignamarkaðurinn ehf. s. 570-4500 kynnir virkilega vandað og glæsilegt 245,5 fermetra, 6 herbergja, einbýlishús á einni hæð, þar af 46,0 fermetra tvöfaldur bílskúr. Innréttingar, tæki og gólfefni eru afar vönduð. Hússtjórnarkerfi er í öllu húsinu, m.a. Bang & Olufsen kerfi, ljósastýring og innbyggðir hátalarar í lofti. Forhitarar eru í húsinu sem hita upp kalda vatnið og því ekkert hitaveitu vatn notað í neysluvatnslögnum. Stór afgirt verönd, um 160 fermetrar, snýr til suðvesturs og meðfram húsinu. Fallegt útsýni til suðvesturs í átt að fjallagarðinum og að Bessastöðum. Á verönd ...

Lundur 14-18, 200 Kópavogur

3 Herbergja, 115.7 m2 Fjölbýlishús, Verð:59.500.000 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf. sími 570-4500 kynnir 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í 3ja hæða glæsilegri nýbyggingu við Lund nr. 14-18 í Kópavogi. Íbúðin er 115,7 fermetrar (þar af 9,7 fermetra sérgeymsla í kjallara) með svölum. Sér bílastæði merkt B-12 í bílageymslu fylgir íbúðinni og lyfta er í húsinu. Eignin skiptist í forstofu, svefnherbergi, hjónaherbergi (inngengt í fataherbergi úr hjónaherbergi), baðherbergi, þvottahús, rúmgott eldhús með eyju, stofu og borðstofu. Lundur 8-18. SKILALÝSING 10.07.2017 Frágangur innanhúss Gólfefni Íbúðin sjálf verður afhent án gólfefna, nema á baðherbergi og þvottahúsi verða flísar. Flísar verða 30x60 cm. á gólfum á baðherbergi og þvottahúsi. Flísar á veggjum á baðherbergi verða 30x60 ...

Lundur 8-12, 200 Kópavogur

4 Herbergja, 141.7 m2 Fjölbýlishús, Verð:77.000.000 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf. sími 570-4500 kynnir 4ra herbergja íbúð á 3. hæð í 3ja hæða glæsilegri nýbyggingu við Lund nr. 8-12 í Kópavogi. Íbúðin er 141,7 fermetrar (þar af 7,2 fermetra sérgeymsla í kjallara) með tvennum svölum. Sér bílastæði merkt B-5 í bílageymslu fylgir íbúðinni og lyfta er í húsinu. Eignin skiptist í forstofu, sjónvarpshol, 2 svefnherbergi, hjónaherbergi (inngengt í fataherbergi og baðherbergi úr hjónaherbergi), baðherbergi, þvottahús, rúmgott eldhús með eyju, stofu og borðstofu. Lundur 8-18. SKILALÝSING 10.07.2017 Frágangur innanhúss Gólfefni Íbúðin sjálf verður afhent án gólfefna, nema á baðherbergi og þvottahúsi verða flísar. Flísar verða 30x60 cm. á gólfum á baðherbergi og þvottahúsi. Flísar á ...

Lundur 14-18, 200 Kópavogur

3 Herbergja, 142.3 m2 Fjölbýlishús, Verð:67.500.000 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf. sími 570-4500 kynnir 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í 3ja hæða glæsilegri nýbyggingu við Lund nr. 14-18 í Kópavogi. Íbúðin er 142,3 fermetrar (þar af 10,0 fermetra sérgeymsla í kjallara) með svölum. Sér bílastæði merkt B-13 í bílageymslu fylgir íbúðinni og lyfta er í húsinu. Eignin skiptist í forstofu, sjónvarpshol, svefnherbergi, hjónaherbergi (inngengt í fataherbergi úr hjónaherbergi), baðherbergi, þvottahús, rúmgott eldhús með eyju, stofu og borðstofu. Lundur 8-18. SKILALÝSING 10.07.2017 Frágangur innanhúss Gólfefni Íbúðin sjálf verður afhent án gólfefna, nema á baðherbergi og þvottahúsi verða flísar. Flísar verða 30x60 cm. á gólfum á baðherbergi og þvottahúsi. Flísar á veggjum á baðherbergi verða ...

Lundur 5, 200 Kópavogur

3 Herbergja, 137.4 m2 Fjölbýlishús, Verð:69.000.000 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf. sími 570-4500 kynnir 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í 11 hæða glæsilegri nýbyggingu við Lund nr. 5 í Kópavogi. Íbúðin er 137,4 fermetrar (þar af 14,3 fermetra sérgeymsla í kjallara) með suðurverönd. Sér bílastæði merkt B01 í bílageymslu fylgir íbúðinni og lyfta er í húsinu. Eignin skiptist í forstofu, sjónvarpshol, svefnherbergi, hjónaherbergi (inngengt í fataherbergi úr hjónaherbergi), baðherbergi, þvottahús, rúmgott eldhús með eyju, stofu og borðstofu. Gott aðgengi í íbúð sem og við bílastæði fyrir fatlaða.   Íbúðin sjálf er afhent án gólfefna, nema á baðherbergi og þvottahúsi eru flísar.  Eldhúsinnrétting frá Brúnás ehf. er að innan úr ljósgráum plasthúðuðum spónaplötum, en ...

Lundur 25, 200 Kópavogur

4 Herbergja, 179.2 m2 Fjölbýlishús, Verð:125.000.000 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf. sími 570-4500 kynnir glæsilega 4ra herbergja þakíbúð (penthouse) á 5. hæð í 5 hæða glæsilegri nýbyggingu við Lund nr. 25 í Kópavogi. Íbúðin er 179,2 fermetrar (þar af 13,0 fermetra sérgeymsla í kjallara) með stórum þaksvölum til suðvesturs (51,6 fermetrar með tengi fyrir heitum potti) og suðursvölum (10,0 fermetrar). Bílastæði merkt B07 og B08 í bílageymslu fylgja íbúðinni og lyfta er í húsinu. Eignin skiptist í rúmgóða forstofu með skápum, hol, sjónvarpshol, 3 svefnherbergi (möguleiki á að stækka stofu á kostnað herbergis), hjónasvíta er með fataherbergi og inngengt í sér baðherbergi, 2 baðherbergi, þvottahús, stórt eldhús með eyju, ...

Lundur 5, 200 Kópavogur

4 Herbergja, 194.4 m2 Fjölbýlishús, Verð:129.000.000 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf. sími 570-4500 kynnir glæsilega 4ra herbergja þakíbúð (penthouse) á 11. hæð (efstu) í 11 hæða glæsilegri nýbyggingu við Lund nr. 5 í Kópavogi. Íbúðin er 194,4 fermetrar (þar af 23,7 fermetra sérgeymsla í kjallara) með svölum til suðurs og vesturs. Tvö sér bílastæði merkt B28 og B30 í bílageymslu fylgir íbúðinni og lyfta er í húsinu. Eignin skiptist í forstofu, 2 baðherbergi, sjónvarpshol, 2 svefnherbergi, hjónaherbergi (inngengt í fataherbergi og þaðan inn á annað baðherbergið), þvottahús, rúmgott eldhús með eyju, stofu og borðstofu. Útgengt úr hjónaherbergi, stofu og eldhúsi útá 93,2 fermetra þaksvalir með glæsilegu óhindurðu útsýni til ...

Lundur 5, 200 Kópavogur

3 Herbergja, 175 m2 Fjölbýlishús, Verð:125.000.000 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf. sími 570-4500 kynnir glæsilega 3ja herbergja þakíbúð (penthouse) á 11. hæð (efstu) í 11 hæða glæsilegri nýbyggingu við Lund nr. 5 í Kópavogi. Íbúðin er 175,0 fermetrar (þar af 17,3 fermetra sérgeymsla í kjallara) með þaksvölum til vesturs og norðurs. Tvö sér bílastæði merkt B27 og B31 í bílageymslu fylgir íbúðinni og lyfta er í húsinu. Eignin skiptist í forstofu, 2 baðherbergi, sjónvarpshol, svefnherbergi, hjónaherbergi (inngengt í fataherbergi og þaðan inn á annað baðherbergið), þvottahús, rúmgott eldhús með eyju, stofu og borðstofu. Útgengt úr hjónaherbergi, stofu og eldhúsi útá 93,2 fermetra þaksvalir með glæsilegur útsýni til vesturs og ...

Barónsstígur 3, 101 Reykjavík

3 Herbergja, 82.3 m2 Fjölbýlishús, Verð:41.900.000 KR.

Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 570-4500 kynnir til sölu virkilega fallega, bjarta og vel skipulagða 3ja herbergja íbúð með rúmgóðum svölum og sér bílastæði á lóð í mjög góðu, nýviðgerðu og máluðu litlu fjölbýlishúsi á eftirsóttum stað í miðborginni.  Húsið var allt viðgert og málað árið 2016, sem og þakjárn, þakkantur og gluggar að utan og er í góðu ástandi.  Sameign hússins er mjög snyrtileg. Lýsing eignar: Forstofa: parketlögð og með fatahengi. Baðherbergi: flísar á gólfi og veggjum, baðkar með sturtuaðstöðu, speglaskápar og vegghengt wc. með innfelldum kassa í vegg. Hol: parketlagt.  Barnaherbergi: parketlagt og með lausum fataskápum sem fylgja. Hjónaherbergi: parketlagt og rúmgott með fataskápum.  Eldhús: parketlagt og ...


Leita

Svæði

Tegund
Stærð
 
Herbergi
 
Verð


Götuheiti
Annað
Sérinngangur
Lyfta í húsinu
Með aukaíbúð
Bílskúr


129.6 m2 Sérhæð, 4 Svefnherbergi,

Verð: 61.900.000

209.8 m2 Fjölbýlishús, 2 Svefnherbergi,

Verð: 115.000.000

231.4 m2 Einbýlishús, 4 Svefnherbergi,

Verð: 79.900.000


115.7 m2 Fjölbýlishús, 2 Svefnherbergi,

Verð: 59.500.000

141.7 m2 Fjölbýlishús, 3 Svefnherbergi,

Verð: 77.000.000

142.3 m2 Fjölbýlishús, 2 Svefnherbergi,

Verð: 67.500.000

137.4 m2 Fjölbýlishús, 2 Svefnherbergi,

Verð: 69.000.000


179.2 m2 Fjölbýlishús, 3 Svefnherbergi,

Verð: 125.000.000

194.4 m2 Fjölbýlishús, 3 Svefnherbergi,

Verð: 129.000.000

175 m2 Fjölbýlishús, 2 Svefnherbergi,

Verð: 125.000.000


Sýni 1 til 20 af 116


Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík - – Sími 5704500 – fastmark@fastmark.is - http://www.fastmark.is